Na izbornoj skupštini 6. travnja 2018. u Splitu, izabrani su predstavnici članova kluba:

Predsjednik Regionalnog kluba IPA splitsko-dalmatinska:  Perica Orešković

tajnik: Divna Popović

blagajnik: Lidija Babić

Za članove Upravnog odbora izabrani su: Jadranko Rusić, Marko Doljanin, Jurica Jurišić, Slobodan Marendić, Stipe Kokić i Denis Mrkonjić

Nadzorni odbor: 

Sud časti: 

Broj od gotovo 600 članova, obvezujući je za sve pa je u kratkom izlaganju predstavljen koncept planiranja i organizacije rada kluba u tekućoj godini, sve sa namjerom povezivanja i aktiviranja većeg broja članova na različitim djelatnostima kojima se ostvaruje krilatica SERVO PER AMIKECO.

Kontakt

Regionalni klub IPA Splitsko-dalmatinska

Trg Hrvatske bratske zajednice 9

21000 S P L I T

Email: ipa.split@gmail.com

MB: 1684710

OIB:55655539911

IBAN: HR9824070001100612960( OTP Banka)

Ispunite PRISTUPNICU i postanite član najveće udruge policajaca i djelatnika u unutarnjim poslovima !

Statut regionalnog kluba IPA SD –  Statut_IPA_SD__Zakon_o_udrugama_NN_74-14.pdf

Poslovnik Skupštine RK IPA SD – Poslovniik_Skuptine__IPA_SD.pdf

Rješenje Ureda državne uprave – Rjeenje_Ureda_dravne_uprave_od_10.veljae_2015.pdf

Povijest međunarodne policijske udruge

IPA – Međunarodno policijsko udruženje osnovano je 1. siječnja 1950. godine na inicijativu policijskog narednika iz Lincolnshirea u Engleskoj, Arthura Troopa, koji je imao želju stvoriti vezu između prijateljstva i međunarodne suradnje među policijskim službenicima širom svijeta .

Njegove ideje još uvijek žive i danas!

Što je IPA?

IPA (International Police Association) – Međunarodno policijsko udruženje je strukovna organizacija policajaca – udruga građana, koja okuplja više od 400.000 članova organiziranih u 61 država širom svijeta, i kao takva predstavlja najveće policijsko udruženje na svijetu. Od osnivanja do danas, pod esperanto krilaticom „Servo per Amikeco” (Služimo kroz prijateljstvo) djeluje s ciljem širenja prijateljstva i unapređenja policijske struke.

IPA je jedina međunarodna strukovna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, zvanje, jezik, spol, rasu, religiju i svjetovni nazor;

IPA je politički i poslovno potpuno neovisna i nevezana za niti jednu drugu udrugu ili instituciju;

IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između pripadnika te službe te za uspostavljanje mogućnosti međusobne izmjene strukovnih iskustava;

IPA je registrirana na temelju svojih ciljeva pri Vijeću Europe i Ujedinjenim Narodima sa savjetodavnim statusom kao nevladina međunarodna organizacija.

Koji su ciljevi IPA-e?

njegovati i gajiti prijateljske odnose i međusobnu pomoć među službujućim i umirovljenim policajcima u zemlji i u svijetu;

olakšati razmjenu iskustava s područja policijske struke i podupirati međunarodnu policijsku suradnju;

svojim javnim djelovanjem pozitivno djelovati na odnose između policajaca i građana;

posredstvom strukovnih putovanja, susretima na kongresima i seminarima proširivati znanja svojih članova i poboljšati razumijevanje za probleme drugih.

Što IPA nudi svojim članovima i članovima njihovih obitelji?

široki obrazovni program usavršavanja u okviru kongresa, seminara i razmjene informacija;

lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna obrazovne i druge susrete na svim poljima;

studijska, sportska, turistička i druga putovanja u zemlji i inozemstvu;

godišnji međunarodni susret u jednoj od država za mlade članove IPA-e, te druge susrete članova IPA-e;

mogućnost upoznavanja sa specijalističkom policijskom opremom i iskustvima policajaca bez obzira na nacionalnost, zvanje ili status;

pomoć policajcima, članovima IPA-e i njihovim obiteljima ako se bez svoje krivnje nađu u poteškoćama ili u krizi bilo koje vrste;

besplatno prenoćište u IPA kućama i pansionima IPA-e u zemlji i inozemstvu, te popusti u brojnim hotelima, restoranima, rent-a-car tvrtkama, i dr.;

besplatan protok informacija na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

IPA – Hrvatska sekcija