Preventivne brošure – IPA SD na sajmu mogućnosti

Regionalni klub IPA SD pridružio se Vijeću za prevenciju kriminaliteta u gradu Solinu kod organizacije Sajma mogućnosti 25.10.2013. Više od 700 učenika osnovnih škola upoznalo se sa radom niza udruga i sportskih klubova. Na izložbenom prostoru kluba IPA SD, članovi kluba i djelatnici PP Solin predstavili su Sekciju Hrvatska i preventivne brošure „Nasilje i mladi” , „Droga – što treba znati” kao i prometne bojanke za najmlađe.

U razgovoru sa članovima kluba, djelatnici škola i gradske uprave poseban su interes pokazali za razvoj suradnje na preventivnim projektima i osmišljavanju aktivnosti koje bi unaprijedile kvalitetu življenja i slobodnog vremena.