IPA – Aktivnosti u međunarodnom administrativnom uredu

Međunarodna udruga policajaca i djelatnika u unutarnjim poslovima prisutna je u 67 država, a aktivnosti nacionalnih sekcija za IPA – u prati međunarodni administrativni ured – International Administration Center ( IAC ). Rad IAC-a dostupan je svim članovima putem web stranice www.ipa-iac.org 

Uz brojne informacije o samom udruženju, mogućnostima koje pruža članstvo,  svaki mjesec na službenoj stranici IAC-a objavljuje se i Newsletter koji uz aktualne informacije donosi i prigodan prikaz planiranih događanja kojima se mogu pridružiti i naši članovi.

Newsletter je od siječnja 2015. dostupan je na poveznici

http://www.ipa-iac.org/admin/uploadedImages/newsDoc/022239655973828IPANEWSLETTER01-2015_E.pdf

 

Potpora autorima konferencije M&S 2015.

Europsko društvo inženjera sigurnost, u lipnju ove godine organizira X. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju na temu „Upravljanje stresom i sigurnost”.

Konferencija će se održati 12. i 13. lipnja 2015.g. u Opatiji.

Radovi koji budu pozitivno recenzirani, kategoriziraju se kao znanstveni ili stručni. Za sve radove organizator određuje UDK oznaku uz objavu u tiskanom Zborniku.

U dvije godine,  2013. i 2014. u zborniku radova VIII. i IX. konferencije objavljeno je sedam radova čiji su autori članovi kluba IPA SD.

Temeljem plana rada usvojenog na skupštini 19. prosinca 2014, sukladno prijedlogu Upravnog odbora kluba, za članove RK IPA SD, autore članaka koji u 2015. budu kategorizirani i uvršteni u Zbornik radova konferencije u Opatiji, klub će osigurati financijsku potporu kroz uplatu kotizacije za prvog autora u visini od 750 kn.

Poziv autorima i upute za prijavu u nastavku:

VAŽNO: prijava sažetka do 31.siječnja 2015. prema uputi organizatora ( vidi poveznice )

MS-2015_Informacije.pdf

MS-2015_Sazetak.doc