IPA LOGO final SPLIT

Održana redovita Skupština kluba za 2017.god.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dana 1.12.2017. od 19:00 sati u dvorani hotela Salona Palace  u Solinu, sukladno ranije objavljenom pozivu, održana je redovita godišnja skupština regionalnog kluba IPA splitsko dalmatinska.

Nakon utvrđenog kvoruma usvojen je predloženi dnevni red:

1. Izmjene Statuta

2. Izvješće Upravnog odbora za period od redovite Skupštine u prosinu 2016.

3. Plan rada za 2018.

4. Izvješće nadzornog  odbora

5. Izvješće časnog suda

U okviru rasprave po točkama dnevnog reda, nakon obrazloženja predsjednika i članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda svi su zaključci usvojeni jednoglasno.

Izmijenjeni Statut uz obaveze prema Uredu državne uprave SDŽ, objaviti će se na stranicama kluba www.ipa-split.hr kao i kalendar događanja na temelju usvojenog plana rada za 2018.

Prema Statutu  kluba u ožujku / travnju 2018. održati će se izborna skupština. Na stranici www.ipa-split.hr  objavljen je Poslovnik o radu skupštine, a svi su članovi pozvani na aktivno sudjelovanje kandidaturom i konstruktivnim prijedlozima.

Ostale objave

Održan jubilarni 10. IPA Split Shooting Cup

IPA Split Shooting Cup 2024, jubilarni deseti međunarodni streljački turnir, održan je 11. svibnja 2024. na strelištu „Stobreč“ u Splitu. Turnir, organiziran