IPA LOGO final SPLIT

Potpora znanstveno – stručnoj djelatnosti članova RK IPA SD

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti u lipnju ove godine organizira 8. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju na temu „Vođenje i sigurnost”.

Konferencija će se održati 13. i 14. lipnja 2013.g. u Trakošćanu.

Radovi koji budu pozitivno recenzirani, kategoriziraju se kao znanstveni ili stručni. Za sve radove organizator određuje UDK oznaku uz objavu u tiskanom Zborniku (ISSN 1848-5251).

Odlukom Upravnog odbora kluba, za članove RK IPA SD, autore članaka koji budu kategorizirani i uvršteni u Zbornik radova, klub će osigurati financijsku potporu kroz uplatu kotizacije za prvog autora u visini od 500 kuna.

Poziv autorima i upute za prijavu

MS-2013_Poziv_autorima_Invitation_to_authors.pdf

MS-2013_Prijava_sazetka_Abstract_Application.doc

Ostale objave

Podjela iskaznica za 2024. godinu

Obavještavaju se članovi RK IPA Split da se od 12. do 15. veljače 2024. godine, od 17,00 do 19,00 sati, u prostorijama