IPA LOGO final SPLIT

Poziv za sudjelovanje na XI. konferenciji Menadžment i sigurnost

Facebook
Twitter
LinkedIn

Europsko društvo inženjera sigurnost, nakon konferencija u Republici Hrvatskoj i Sloveniji, u lipnju ove godine organizira XI. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju na temu „Održivi razvoj i zaštita”, u Vrnjačkoj Banji, Republika Srbija.

Konferencija će se održati 10. i 11. lipnja 2016.g. .

Radovi koji budu pozitivno recenzirani, kategoriziraju se kao znanstveni ili stručni. Za sve radove organizator određuje UDK oznaku uz objavu u tiskanom Zborniku.

U tri godine, 2013, 2014. i 2015. u zborniku radova VIII, IX. I X. konferencije objavljeno je devet radova čiji su autori članovi kluba IPA SD.

Temeljem plana rada usvojenog na skupštini 18. prosinca 2015, sukladno prijedlogu Upravnog odbora kluba, za članove RK IPA SD, autore članaka koji u 2016. budu kategorizirani i uvršteni u Zbornik radova konferencije, klub će osigurati financijsku potporu kroz uplatu kotizacije za prvog autora u visini od 80 eura.

VAŽNO: organizacijska dinamika i način komunikacije na liniji organizator – sudionici, opisani su u materijalima konferencije ( vidi poveznice ), važan uvjet za autore je prijava sažetka do 31.siječnja 2016. prema uputi organizatora ( vidi poveznice )

Poziv autorima, upute za prijavu sa postupkom recenzije i putovanje na poveznicama:

MS-2016_Conference_Information.pdf

MS-2016_Conference_Plan.pdf

MS-2016_Rezime_Latinica.doc

Plan_putovanja_Travel_Plan.pdf

Ostale objave

Konferencija – Sigurnost povijesnih gradova 2023.

Potaknuti pozitivnim kritikama i interesom stručnjaka različitih profila iz sektora sigurnosti, lokalne uprave, sveučilišne zajednice, gospodarstva, medija i komunikacija, turizma i marketinga