IPA LOGO final SPLIT

RK IPA SD na konferenciji Menadžment i sigurnost – 2013.

Facebook
Twitter
LinkedIn

U organizaciji Hrvatskog društva inženjera sigurnosti i Visoke škole za sigurnost  iz Zagreba, u Trakošćanu se 13. i 14.6.2013.god. održala osma međunarodna znanstvena i stručna konferencija – Menadžment i sigurnost. Tema ovogodišnje konferencije – „Vođenje i sigurnost”.

Nakon odluke upravnog odbora regionalnog kluba IPA SD o financiranju kotizacije za prvog autora (500 kn ), članovi kluba prijavili su tri rada na teme iz policijske svakodnevice.

U postupku recenzije, programski odbor konferencije prihvatio je sva tri rada. Dva su rada kategorizirana kao stručni članci i jedan znanstveni članak – izlaganje sa znanstvenog skupa, objavljeni u zborniku radova „Menadžment i sigurnost – 2013.”

Naslov rada: EUROSUR – europski sustav zaštite granice

UDK/UDC 351.78(1-04)(4)

Stručni članak/Professional paper

Autor: Antonio Vulas, Sektor za granicu

Naslov rada: Uloga međunarodne suradnje za nacionalnu sigurnost

UDK/UDC 327:614.8

Stručni članak/Professional paper

Autori: Jurica Jurišić, Mihovil Masnić, Marica Mravak, PGP Trilj

Naslov rada:Vijeće za prevenciju kriminaliteta – savjet gradonačelniku

UDK/UDC 614.8:343.9(497.5)

Izlaganje sa znanstvenog skupa/Conference paper

Autor: Slobodan Marendić, Sektor policije

U sklopu programa u posebnoj su prezentaciji predstavljene aktivnosti IPA – Sekcije Hrvatska i regionalnog kluba IPA SD.

Na konferenciji su prisustvovali stručnjaci sigurnosti iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Češke.

Ostale objave

Održan jubilarni 10. IPA Split Shooting Cup

IPA Split Shooting Cup 2024, jubilarni deseti međunarodni streljački turnir, održan je 11. svibnja 2024. na strelištu „Stobreč“ u Splitu. Turnir, organiziran