IPA LOGO final SPLIT

Stručni skup na Hvaru u organizaciji Udruge kriminalista i IPA-e Split

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dana 15. travnja 2023. godine u organizaciji Strukovne udruge kriminalista Hrvatske i Regionalnog kluba IPA Splitsko-dalmatinske, u povijesnoj zgradi „Arsenal“, Hvar održan je stručni „Okrugli stol“ sa središnjom temom „Dvostruka uhićenja (tzv. „dual arest“ u predmetima prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji“. Osim članova Strukovne udruge kriminalista Hrvatske i Hrvatske sekcije Regionalnog kluba IPA Splitsko-dalmatinske, ovaj stručni Okrugli stol okupio je ugledne profesore Pravnog fakulteta u Zagrebu i Osijeku, Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti u Zagrebu, predstavnike Visokog prekršajnog suda i Općinskog prekršajnoj suda u Splitu, Hrvatske udruge sudskih vještaka i eksperata  s kojom Strukovna udruga kriminalista surađuje te Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu (predstavnik je bio svima znani prof. dr. sc. Renato Matić).

Sudionicima stručnog okruglog stola prigodno se obratio gradonačelnik Grada Hvara gosp. Rikardo Novak, koji je zajedno s predsjednikom gosp. Darkom Majstorovićem i zamjenikom predsjednika Strukovne udruge kriminalista gosp. Davorom Posilovićem, predsjednikom  Regionalnog kluba IPA Splitsko-dalmatinske gosp. Markom Doljaninom, gosp. Jure Tadić načelnik PP Hvar te  predsjednik Hrvatske strukovne udruge eksperata i sudskih vještaka gosp. Goranom Mazijom položio vijenac ispred spomenika Ivanu Vučetiću kriminalisti svjetskog glasa i rođenom hvaraninu, izumitelju desetoprstne daktiloskopije.

U uvodnom dijelu stručnog okruglog stola svim sudionicima obratio se gosp. Darko Majstorović, predsjednik Strukovne udruge kriminalista koji je u kontekstu teme ovog stručnog okruglog stola, na prigodan način predstavio temeljene smjernice rada i djelovanja Strukovne udruge kriminalista s osobitim sociološkim osvrtom na uloge kriminalista odnosno policijskih službenika, kao nositelja reda i mira društvu.  

Prigodni prikaz sigurnosnog stanja tijekom turističke sezone i specifičnostima rada policije na otoku Hvaru, dao je načelnik policijske postaje Hvar i ujedno član Strukovne udruge kriminalista gosp. Jure Tadić.

Uvodničari u okrugli stol bili su prof. dr. sc. Marin Bonačić, izvanredni profesor pravnog fakulteta u Zagrebu i dr. sc. Hrvoje Filipović profesor s Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti koji su dali cjeloviti prikaz problematike tzv. „dvostrukih uhićenja“ kod kriminalističkih istraživanja prekršaja iz područja Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. U sklopu izlaganja dat je i prikaz provedenog istraživanja tijekom 2021. godine u tri policijske postaje na području Grada Zagreba (I. , II. I IV. PP Zagreb), koji je obuhvatio prekršajne predmete nasilja u obitelji s posebnim naglaskom na predmete u kojima je došlo do dvostrukog uhićenja.

U nastavku, s ciljem daljnje analize fenomenologije obiteljskog nasilja izlaganje pod nazivom „Rodno uvjetovano nasilje“ imala je prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u trajnom zvanju te predstojnica Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Nakon izlaganja uslijedila je aktivna i iznimno sadržajna rasprave na temu dvostrukih uhićenja u prekršajnim predmetima obiteljskog nasilja u kojoj je sudjelovao veći dio sudionika stručnog okruglog stola.

 Posebno izlaganje, analiza prakse kod procesuiranja kaznenog djela „Trgovanje utjecajem“ iz čl. 295. Kaznenog zakona Republike Hrvatske održao je prof. dr. sc. Igor Vuletić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Na kraju stručnog okruglog stola uslijedila je prezentacija zaključaka koje su formulirali i prezentirali gosp. Davor Posilović, zamjenik predsjednika Strukovne udruge kriminalista, mr. sc. Davor Solomun, predsjednik Nadzornog odbora i gosp. Vladimir Miletić predsjednik Podružnice Strukovne udruge kriminalista za Grad Zagreb i Županiju Zagrebačku.

ZAKLJUČCI

  1. Iako je iz dosada provedenih istraživanja i analiza te na temelju nekih mišljenja stručne i zainteresirane javnosti razvidno da su u određenom broju slučajeva „dvostruka uhićenja“ (uhićenja oba počinitelja) kod procesuiranih prekršaja obiteljskog nasilja dvojbena, zaključuje se da se u daljnjoj praksi policije kao ovlaštenog tužitelja i u budućnosti, mogu opravdano očekivati takvi slučajevi iz razloga što ne postoje zakonodavne, strateške i programske smjernice za „suzbijanje“ dvostrukih uhićenja.
  2. Za cjelovito sagledavanje problematike dvostrukih uhićenja („dual arest“) potrebno je provesti dodatna istraživanja i analize koje bi obuhvatile predmete iz više policijskih uprava (regija) i više analiziranih broja predmeta kako bi se dobio odgovor u kojem  obimu i postotku se policija kao ovlašteni tužitelj odlučuje na dvostruko uhićenje, da li su te odluke opravdane i da li takav način postupanja eventualno negativno utječe na politiku suzbijanja obiteljskog nasilja.
  3. Postupak pojedinačne procjene žrtve u svim predmetima obiteljskog nasilja neovisno da li se radi o prekršajima ili kaznenim djelima, osim policije, u većoj mjeri trebaju vršiti sudovi i državno odvjetništvo a sukladno odredbama „Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji“.
  4. Obzirom da „mjere prvog zahvata“, a i kasnije procesuiranje prekršaja obiteljskog nasilja provode policijski službenici temeljne policije SSS, a u sve većem broju slučajeva i s malo radnog staža i iskustva, potrebna je uža specijalizacija za predmete obiteljskog nasilja policijskih službenika (ovlašteni tužitelji) a i sudaca Općinskih prekršajnih sudova.
  5. Ukazuje se potreba za preispitivanjem pojma psihičko nasilje iz čl. 10. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u sudskoj i policijskoj praksi s ciljem definiranja teleološkog i sustavnog tumačenja te također u kontekstu definicije obiteljskog nasilja preispitati opstojnost verbalne uvrede kao bića prekršajnog djela nasilja u obitelji u komparaciji s kaznenim djelom „Uvreda“ (članka 147. KZ RH) koje se progoni po privatnoj tužbi?!
  6. S ciljem stvaranja zakonodavnih, strateških i programskih smjernica za suzbijanje (neutemeljenih) dvostrukih uhićenja potrebne su izmjene i dopune „Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji“ u dijelu u kojem se propisuje „privođenje počinitelja nasilja sucu ili pritvorskom nadzorniku“  (Glava 1. 1. točka 16. Protokola).
  7. Zbog zakonske obveze policije da primjenjuje načelo legaliteta, a s ciljem izbjegavanja viktimizacije žrtve u odnosu na mogućnosti primjene oportuniteta i sporazumijevanja o krivnji kod odlučivanja o primjeni prekršajnopravnih sankcija, isto je potrebno urediti podzakonskim propisom.

IZVOR: krim.hr

FOTO: Kristijan Vuković

Ostale objave

Održan jubilarni 10. IPA Split Shooting Cup

IPA Split Shooting Cup 2024, jubilarni deseti međunarodni streljački turnir, održan je 11. svibnja 2024. na strelištu „Stobreč“ u Splitu. Turnir, organiziran