IPA LOGO final SPLIT

Znanstveno stručna djelatnost – potpora članovima RK IPA SD

Facebook
Twitter
LinkedIn

Društvo inženjera sigurnosti Slovenije, u lipnju ove godine organizira 9. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju na temu „Kontroliranje i sigurnost”.

Konferencija će se održati 13. i 14. lipnja 2014.g. u Moravskim Toplicama , Slovenija ( hotel „ Vivat” ).

Radovi koji budu pozitivno recenzirani, kategoriziraju se kao znanstveni ili stručni. Za sve radove organizator određuje UDK oznaku uz objavu u tiskanom Zborniku.

U zborniku radova konferencije održane u Trakošćanu 2013, objavljena su tri rada članova regionalnog kluba IPA SD.

Temeljem plana rada usvojenog na skupštini 20. prosinca 2013, sukladno prijedlogu Upravnog odbora kluba, za članove RK IPA SD, autore članaka koji u 2014. budu kategorizirani i uvršteni u Zbornik radova konferencije u Sloveniji, klub će osigurati financijsku potporu kroz uplatu kotizacije za prvog autora u visini od 80 EUR-a.

Poziv autorima i upute za prijavu – VAŽNO: prijava sažetka do 31.siječnja 2014 prema uputi organizatora ( vidi poveznice )

MS-2014_Vabilo_avtorjem_Invitation_to_authors.pdf

MS-2014_Prijava_saetka.doc

Ostale objave

Konferencija – Sigurnost povijesnih gradova 2023.

Potaknuti pozitivnim kritikama i interesom stručnjaka različitih profila iz sektora sigurnosti, lokalne uprave, sveučilišne zajednice, gospodarstva, medija i komunikacija, turizma i marketinga